BEFA Consulting tilbyder bl.a. udvikling og implementering samt vedligeholdelse af kvalitetsledelsessystemer.

Vi har fokus på at der skal være en løsning til alle typer af virksomhed uanset om virksomhedens motiv for at indføre et

kvalitetsledelsessystem er et skal motiv eller vil motiv.


Grundlæggende arbejdes der ud fra ideen om at levere processer frem for systemer. Vi har udviklet en række implementeringsprocesser hvor kvalitetsledelsessystemet naturligt skabes løbende i processen.


Der arbejdes med flere modeller bl.a.

- Standard brancheløsning.

- Unik brancheløsning.


Hvorfor implementere et kvalitetsledelsessystem?

Der kan være flere årsager, herunder:

-Lovkrav (lovgivning som en forudsætning for at drive virksomhed)

-Kundekrav (forudsætning for samhandel mv.)

-Branchekrav (nødvendigt for at få branche anerkendelse.)

-Egnekrav (løbende forbedringer, kundetilfredshed, stærkere markedsposition og større indtjening.)Hvordan kommer vi i gang?

Kontakt BEFA Consulting for yderligere information og evt. møde.

BEFA Consulting /V. Flemming Andersen

Rådgivning inden for ledelse-og kvalitetsstyring.

BEFA Consulting, Oksbølvej 41, 4600 Køge, tlf. +45 4020 4800 mail: fa@befaconsulting.dk

BEFA Consulting har flere års erfaring i virksomhedsledelse og gennemført opgaver inden for ledelse – og kvalitetsstyring i en række virksomheder.

BEFA Consulting har samarbejdspartnere inden for både Rådgivning - og IT virksomhed.